Historie

In Nederland wordt al heel lang, sinds de prehistorie, kaas gemaakt. Als bewijs hiervan zijn er potjes, gemaakt vanaf 800 voor Christus: aardewerk met gaatjes, waarin de wrongel kon uitlekken en drogen.

De kustprovincies Noord- en Zuid-Holland en Friesland waren vanwege hun natte bodem het meest geschikt voor de melkveehouderij. De boeren specialiseerden zich in het bereiden van zuivel, niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor de bevolking in de steden. Vanaf de Middeleeuwen werden de Nederlandse kazen ook naar het buitenland verscheept. In de Gouden Eeuw (1700-1800) stond Nederland in het buitenland al bekend als een echt kaasland.